Home
Terug

Kundalini-energie
Oorzaak van hooggevoeligheid?

Als we mediteren, of ons bezig houden met spiritualiteit (dat kan ook bidden zijn) openen we de chakra's. Dat gaat vanzelf. We verbinden ons door ons te ontspannen en eenpuntig geconcentreerd te zijn, we verbinden ons met de energie om ons heen en zetten onze eigen kanalen open, meestal zonder het te weten. Je hiervan bewust worden kan een belangrijke stap zijn in je ontwikkeling, want het betekent dat je leert te begrijpen dat je eigen energie iets is dat je kunt leren beheren door je te ontspannen en zo te laten stromen. Zodra we iets aanspannen, zetten we iets vast en wordt iets een lading in ons lijf. Onze chakraís vertalen dan de emoties door bijvoorbeeld heesheid/schor zijn (keel), een drukkend/pijnlijk gevoel (borst), misselijkheid/verkramptheid (maag), darmproblemen of seksuele belemmeringen (buik) en instabiliteit (wortelchakra). Duizeligheid, hoofdpijn, slecht zien en verwardheid uiten zich als we het voorhoofdchakra en de kruinchakra vastzetten en de energie daar niet mooi kan doorstromen.

Onze chakra's zijn de energieverbindingen met de universele energie die er om ons heen is. Ze zorgen voor de opname van energie in de aura en het lichaam. Ook geven ze energie af. Tevens zijn ze een soort harde schijf voor herinneringen, emoties en ervaringen uit het verleden. Ik ben zelfs van mening dat soms ervaringen uit een vorig leven in onze chakra's besloten kunnen liggen. De chakra's kunnen gesloten zijn, of continue open blijven staan. Ze kunnen te veel (excessief) en te weinig (deficientie) funktioneren. Het meest wenselijk is het dat ze evenwichtig geopend zijn, elkaar ondersteunen en de energie mooi evenwichtig langs en door de chakra's stroomt. Elk chakra vertegenwoordigt klieren en organen in ons lijf en staat voor een ontwikkelingsfase. De 7 hoofdchakra's hebben elk ongeveer zeven jaar nodig om zich te ontwikkelen. Na deze ontwikkeling kan men volgens kenners deze ontwikkeling nog eens dunnetjes overdoen, als de zogenaamde midlifecrisis.

Kundalini is ons innerlijk vuur, een stroom innerlijke energie die op gang komt nadat we ons hebben ontwikkeld. Dat is althans volgens de traditie de bedoeling. In het Oosten beoefenen yogi's meditatie om zichzelf te zuiveren om de Kundalini te laten stromen en zo gelukzaligheid te bereiken.
Echter, door het spirituele ontwaken in het Westen komt bij veel Westerlingen de Kundalini op gang zonder dat ze het weten en -belangrijker- zonder er op voorbereid te zijn. Kundalini stroomt door de chakra's omhoog. In de kruinchakra verenigt ze de chakra-energie en de op- en neergaande energiestromen Ida en Pingala, vrouwelijke en mannelijke energie, om daar uiteindelijk te zorgen voor een verbonden gevoel, dat gelukzaligheid teweegbrengt. Dit verschijnsel wordt in yogaboeken ook wel de "levensfontein" genoemd. In Oosterse termen heet dit "verlichting".

Te vroeg ontwaken van Kundalini

Omdat de Kundalini bij veel mensen te vroeg gaat stromen, (doordat we ons bijvoorbeeld meer en meer bezig houden met veel spirituele zaken zoals Tai-chi, Reiki, yoga, meditatie en healing of door een grote schok, een trauma- of ongeluk of drugs/alcoholmisbruik) beweegt deze energiestroom zich door onze chakra's terwijl we ze nog niet helemaal hebben gezuiverd van alle emotionele ladingen.
Het gevolg is dat we verschijnselen kunnen ontwikkelen die zich uitstrekken van depressies, angstgevoelens, hyperventilatie, burn-out verschijnselen, en sinds kort wordt in de literatuur ook gesproken over hoog sensitieve personen. Binnen dit scala treffen we veel dezelfde symptomen aan die lijken op het Kundaliniproces.
Wanneer er te veel emotionele ladingen in de chakra's vastzitten als Kundalini gaat stromen kunnen sommige personen zelfs verschijnselen vertonen die veel weg hebben van psychiatrische ziektebeelden volgens DSM VI: depersonalisatieverschijnselen, derealisatieverschijnselen en hallucinaties; het zien en horen van zaken die er niet zijn. Gelukkig gebeurt dat niet vaak. Maar huisartsen zullen in dat geval medicatie willen voorschrijven volgens bepaalde protocollen omdat ze een zware depressie vermoeden of een begin van een psychose. Gek genoeg weten veel patienten zelf vaak heel goed dat ze niet "gek" zijn, en pleiten (meestal vruchteloos) voor een andere behandeling. Ze beleven weliswaar de vervelende verschijnselen op een diep niveau, maar raken er niet geheel door overspoeld. Omdat er niet genoeg kennis is over de Kundalini wordt hier jammer genoeg niet voldoende aandacht aan besteed. In het beste geval wordt iemand naar een haptonoom gestuurd of een Mensendieck- of Cesartherapeut om iets aan ademhaling en houding te doen. Aan yoga wordt meestal niet gedacht, laat staan aan het werken met de chakra's. Gelukkig vinden steeds meer mensen zelf de niet-reguliere therapeut die zich bezig houdt met aura en chakrakennis.

De meeste mensen die aan spirituele ontwikkelling doen zullen op den duur waarschijnlijk verschijnselen ontwikkelen die varieren van helderziendheid, heldervoelendheid, helderhorendheid en dergelijke dingen. Sterker nog, ze willen soms graag helderziend worden! Het ligt ook in de lijn van de verwachting, gezien de ontwikkeling van de mens. In deze tijd zullen steeds meer mensen gevoeligheid ontwikkelen, zowel vrouwen als mannen. Er worden ook steeds meer gevvoelige kinderen geboren.

Kundalini als transformerende en bevrijdende energie kan gaan stromen door louter alleen bij een ander te zijn wiens energie flink stroomt. Dat is de reden dat Yogi's op zoek gaan naar een Goeroe, ze voelen hun energie in beweging komen als ze bij de ander in de buurt zijn. Ze zoeken voortdurend de transformatie op. Ook sterke energieplekken in de aarde kunnen onze energie in beweging brengen, een reden voor Pelgrims om voettochten te maken via of naar leylijnen in de aarde waar vaak kerken, heilige bronnen en kapelletjes zijn ontstaan.

De Kundalini ruimt in de chakra's, dus ook de hoger gelegen chakra's, rommel op en maakt ruim baan voor "heldere" ervaringen, intuitieve ontwikkeling en uiteindelijke verlichting.

Gek genoeg heb ik in de praktijk ontdekt, en ook zelf ervaren, dat ervaringen als helder zien/weten etc. en visionaire ervaringen soms op zijn sterkst zijn als de Kundalini ongeleid stroomt, dat wil zeggen met een schok op gang is gekomen, bijvoorbeeld na een trauma. Degene om wie het gaat kan dan bijvoorbeeld heel heldere nachten hebben met visioenen of heldere dromen. Tegelijk kan iemand sterke lichamelijke ongemakken gaan ervaren omdat blokkades in de chakra's worden "weggebrand" door Kundalini. Deze ongemakken kunnen bestaan uit sterke angst, paniekaanvallen, hyperventilatie en onbeprepen heldere ervaringen.

Als deze persoon de energie onder ëcontroleí krijgt, wordt het mogelijk de energie te leiden, te beheren. En de betreffende verschijnselen verdwijnen, of worden beter beheersbaar. Dat kan door zachte energieoefeningen, body- en mind oefeningen, maar ook door assertiviteitstraining en Rationeel Emotieve Training (RET). Overtuigingen die belemmeren worden namelijk ook in de chakra's vastgehouden.

De Kundalini laat zich het best beheren via ademhalingsoefeningen en het zuiveren van de chakra's en de aura. Ook yogaoefeningen waarin de chakra's op een lijn worden gezet via de zogenaamde asana's (rek- en strekoefeningen) kunnen de energie geleiden zodat ze geen te sterke verschijnselen oproept.

In De Praktijk worden manieren gegeven om de energie via de chakra's te geleiden op een zachte/liefdevolle manier. De kracht van de gedachten (visualisatie) en adem spelen hierbij een belangrijke rol.

Samenvattend:

De Kundalini stroomt omhoog langs een centraal energiekanaal (Sushumna) langs de rugwervels. Meestal ligt deze Kundalini energie onder de rug te rusten, in een omgekeerde acht (lemniscaat), en wordt volgens de traditie afgebeeld als een opgerolde slang.
Als we geen fysieke of psychische trauma's kennen, niet op ons stuitje gevallen zijn, geen drugs hebben misbruikt of alcohol, dan blijft deze energiestroom rusten of in een eigen tempo omhoog bewegen tot de boven elkaar gelegen chakra's zelf aangeven dat de weg vrij is. De Kundalini stroomt namelijk vanzelf via de chakra's omhoog. Volgens sommigen transformeert ze de chakra's volgens een bepaald patroon dat zich meebeweegt met de ontwikkelingspsychologie zoals wij die in het Westen kennen.
Elke zeven jaar staat een chakra centraal en aan het eind van zeven keer zeven jaar gaan we de weg nog eens, maar dan korter, om te transformeren wat is blijven liggen of onderontwikkeld is. Dat is althans mijn mening. Met onze midlife komen we dus in een transformatieproces, door velen onder ons ervaren als een echte crisis die uiteindelijk bevrijding veroorzaakt. En zo hoort het ook te gaan. Kundalini transformeert op zijn tijd wat nodig is, geduld is hier dus noodzakelijk. Onze spirituele ontwikkeling gaat echter wel eens sneller dan de organische ontwikkeling van de chakra's en kan in dit licht dus ook voor ongemak zorgen. En daar liggen burn- out, hyperventilatie en HSP (hoog sensitiviteit) om de hoek te wachten...... Als we dit weten te herkennen kunnen we hierop inspelen en het ongemak verzachten.

In ons lichaam stromen energiestromen, energiebanen, die net als bij bomen ervoor zorgen dat het lichaam genoeg voeding en energie krijgt om te kunnen groeien en zich te verankeren. In ons lichaam stromen twee energiestromen: de mannelijke energiestroom heet Pingala. Deze stroomt rechts van de ruggegraat van boven naar beneden.
Pingala is traditioneel de manifesterende stroom.
Links stroomt van beneden naar boven de aarde-energie. Dit is Ida, de vrouwelijke energie. Het is de bevrijdende stroom energie. Ida en Pingala stromen in een cirkelende beweging langs de chakra's.
Bij meditaties kun je je concentreren op het centrum in je hoofd. Ik noem deze plek -net als vele anderen- de kristallen kamer. Als beide stromen na de transformatie door Kundalini van de chakra's vrij kunnen stromen, voelen we ons gelukkig en verbonden, de mannelijke en vrouwelijke energie zijn met elkaar verbonden, in evenwicht gebracht. Dualiteit is dan opgeheven. Ook ons lichaam is dan in balans, want de chakra's vertegenwoordigen elk verschillende lichaamsorganen en klieren. Dit is de zoektocht van elke persoon die zich spiritueel ontwikkelt. Uiteindelijk willen we allemaal thuiskomen bij onszelf en ons veilig voelen in ons lichaam en de wereld om ons heen. We hebben dan "verlichting" bereikt.

Home
Terug