Hoe krijg je meer zelfvertrouwen?

Faalangst lijkt samen te hangen met (zelf)kritiek.
Of anderen laten ons voelen dat we minderwaardig zijn, of er is in ons zelf een kritische stem aanwezig die maakt dat we ons minderwaardig voelen. Vaak is die stem een kopie van de stem van onze opvoeders. We gaan vervolgens een strategie ontwikkelen om er mee te kunnen omgaan. Dat kan zijn vermijding, controle, of bovenmatig perfectionisme. Zo kan faalangst ontstaan.
In onze jonge jaren kan er sprake zijn geweest van het ontvangen van veel kritiek, misschien dat onze opvoeders vooral hebben gelet op negatieve aspecten, de dingen die we (nog) niet konden.

Kritiek kan op allerlei manieren worden geuit. Door de toon in onze stem, door een gebaar, de wijze waarop we kijken, door de ander iets te onthouden, te negeren of lang kwaad te blijven, het kan ook geuit worden in straf, of zelfs lijfelijk geweld. Degene die kritiek heeft wil eigenlijk zijn wereldbeeld opdringen aan de ander: wat jij vindt is stom, wat ik vind is goed. Een voorbeeld: als het vaders vooral gaat om goede schoolresultaten zullen ze misschien minder belang stellen in gevoelens, ervaringen, angsten en verdriet. Resultaten kunnen geruststellen. Doe je het goed op school, dan gaat het goed. Dan voelt de vader zich ook goed. Voor hem is het schoolresultaat dan een ijkpunt. Zijn belangstelling zal dan dus vooral daar liggen. Hij kan een bovenmatige belangstelling ontwikkelen voor de resultaten vanhet kind. Het is eigenlijk een vorm van controle. Het kind kan zich vervolgens behoorlijk onder druk gezet voelen, en kan zelfs slechte resultaten verdoezelen. Het wordt dan bang om ergens aan te beginnen en raakt in een neergaande spiraal. Ouders kunnen dus veel invloed hebben op het ontstaan van deze vorm van angst en het is goed te onderzoeken of je zelf iets zou kunnen veranderen om je kind te kunnen helpen. Vaak is een andere visie van de ouder al een opening naar een verandering in het kind.

Heb je zelf inmiddels faalangst ontwikkeld dan kan je daar verandering in aanbrengen door de kritische stem in jezelf tot bedaren te brengen en je ervan bewust te zijn dat die stem er is. Je kunt aan het deel in jou dat angstig is vragen om beter met je samen te werken. Ik noem het een deel van jou, omdat je niet je faalangst bent. Het is een strategie geworden, een stukje van jou gebruikt deze taktiek om controle te ervaren over de situatie. Als je aan dat deel vraagt om accoord te gaan met alternatieven, dan kun je ervaren dat je minder bang zult zijn. Tijdens een hypnotherapie sessie kan dat door in gesprek te gaan met de faalangst en te "onderhandelen". Als je vervolgens de "scherpte" van de ervaringen in je jeugdjaren er vanaf haalt, kun je je lichter gaan voelen en steeds opnieuw in gesprek gaan met jezelf. Dat wat je eerst tegenhield, kan je nu gaan helpen.

Faalangst bij kinderen kan ontstaan als je kinderen iets laat doen dat:
te moelijk is,
waar ze te weinig tijd voor hebben,
te lang duurt,
als de opdracht te vaag is.

Geef je kind dus nooit te moeilijke opdrachten.

Kijk goed naar je kind. Vaak wil je dat het kind zich afstemt op jouw wereld, maar het is beter als jij je afstemt op de wereld van je kind. Misschien ben je zelf perfectionistisch? Of wil je zelf snel resutaat? Of heb je haast? Te weinig tijd? Oefen je zelf veel controle uit?

Wees concreet als je een opdracht geeft. Blijf er bij en wees konsekwent. Als je iets vraagt, verlang dan ook dat het af is straks. Als je opdracht hanteerbaar is dan zal dat lukken. Is je opdracht te veel van het goede dan zal het kind iets bedenken om er onder uit te komen. Dan kun je bijstellen. Check tussendoor even of het lukt. Biedt hulp aan. Geef het kind de keuze.

Geef het de tijd om iets te doen. Als het kind er klaar voor is, begint het. Als het iets werkelijk wil, dan lukt het beter. Vraag: ik zie dat je nog niet begonnen bent? Wat heb je nodig om het te doen?

Als het kind een gevoel heeft dat er een vrije keuze is, zal het beter presteren. Spreek je kind aan op zijn kwaliteiten. Ik weet dat je dat goed kunt, wil jij dat doen? Zoek naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Het lukt niet. Maar wat kan het kind wel? Wat heeft het nodig? Hoe weet het dat het bezig is het te krijgen of de opdracht te doen?

Wat kun je zelf doen om zelf meer zelfvertrouwen te krijgen?

Het kan nodig zijn dat je jezelf uitdagende, maar haalbare doelen stelt. Sommige mensen hebben uitdagingen nodig om in beweging te komen
Stel dus een haalbaar doel vast. Zodra je te hoge eisen aan je zelf stelt kun je het mechniek van je faalangst in gang zetten. Je kunt je doelen altijd uitbreiden!
Ken je positieve kwaliteiten. Ik ben goed in...... Ik kan heel goed....... Gebruik vervolgens deze kwaliteiten bij het halen van je doel.
Kijk ook eens naar alles wat tot nu toe goed gegaan is. Veel mensen vergeten de resultaten die ze eerder hebben geboekt voor het gemak.
Als anderen kritiek hebben, ervaar deze kritiek dan niet als een persoonlijke afwijzing, maar zie de kritiek als iets van de ander. Zij bekijken de wereld door hun eigen roze bril. Dat kan wel eens een heel andere bril zijn dan die van jou. Is hun visie werkelijk beter? Check de kritiek op realiteitsgehalte!
Accepteer complimenten! Luister werkelijk naar de ander als die zegt: geweldig dat je dat kunt, of dat je dat deed! Laat het maar eens binnen komen! Probeer ook de bijbehorende gevoelens te ervaren. Probeer zoveel mogelijk naar de positieve dingen te zoeken in wat anderen zeggen.
Neem anderen als voorbeeld. Onderzoek wat anderen doen om vol vertrouwen door het leven te gaan. Kijk wat jij daarvan ook zou willen ervaren en onderzoek hoe je dat kunt krijgen.
Probeer ook eens het gebrek aan zelfvertrouwen in anderen te herkennen. Vaak spiegelt ons eigen gebrek zich hieraan en wordt dan in werking gezet. Zonder het te weten stem je misschien te veel af op anderen, ben je alert op gevoelens en emoties van anderen. Dat kan ook een strategie zijn geworden. Zo hou je immers controle!
Leer jezelf te begrenzen. Niet alles wat je voelt is van jou. Er is altijd interactie met de omgeving. Zie de gevoelens van de ander los van jezelf. Iedereen zit in zijn eigen proces!
Accepteer dat van jezelf en van anderen!
Stop ermee je emotionele conditie af te laten hangen van de ander of de situatie.
Leer assertief te zijn. Vraag eventueel hulp hierbij van een derde.
Vergelijk jezelf niet voortdurend met anderen.

Veel succes!