Kundalini-energie oorzaak van hooggevoeligheid?
door Sylvia van Zoeren
verschenen in maandblad Spiegelbeeld,november 2005
Als we mediteren, of ons bezig houden met spiritualiteit (dat kan ook bidden zijn) openen we de chakra's. Dat gaat vanzelf. We verbinden ons door ons te ontspannen en eenpuntig geconcentreerd te zijn, met de energie om ons heen en zetten onze eigen kanalen open, meestal zonder het te weten. Je hiervan bewust worden kan een belangrijke stap zijn in je ontwikkeling, want het betekent dat je leert te begrijpen dat je eigen energie iets is dat je kunt leren beheren door je te ontspannen en zo te laten stromen.
De meeste mensen die aan hun spirituele ontwikkeling werken zullen op den duur waarschijnlijk verschijnselen ontwikkelen die variëren van helderziendheid tot heldervoelendheid en helderhorendheid. Het ligt ook in de lijn van de verwachting, gezien de ontwikkeling van de mens. We zijn bezig over te gaan naar de vijfde dimensie. In deze tijd zullen steeds meer mensen gevoeligheid ontwikkelen, zowel vrouwen als mannen. Er worden ook steeds meer gevoelige kinderen geboren.
Voor al deze mensen is het zich leren ontspannen een belangrijk advies. Zodra we iets aanspannen, zetten we iets vast en ontstaat een lading in ons lijf. Onze chakra’s vertalen dan emoties door bijvoorbeeld heesheid/schor zijn (keel), een drukkend/pijnlijk gevoel (borst), misselijkheid/verkramptheid (maag), darmproblemen of seksuele belemmeringen (buik) en instabiliteit (wortelchakra). Duizeligheid, hoofdpijn, slecht zien en verwardheid uiten zich als we het voorhoofdchakra en het kruinchakra vastzetten en de energie daar niet mooi kan doorstromen.
Onze chakra's zijn de energieverbindingen met de universele energie die om ons heen is. Ze zorgen voor de opname van energie in de aura en het lichaam. Ook geven ze energie af. Tevens zijn ze een soort harde schijf voor herinneringen, emoties en ervaringen uit het verleden. De chakra's kunnen gesloten zijn, of continu open blijven staan. Ze kunnen te veel en te weinig functioneren. Het meest wenselijk is het dat ze evenwichtig geopend zijn en elkaar ondersteunen zodat de energie mooi evenwichtig langs en door de chakra's stroomt. Elk chakra vertegenwoordigt klieren en organen in ons lijf en staat voor een bepaalde fase in onze ontwikkeling.
Kundalini is ons innerlijk vuur, een stroom innerlijke energie die op gang kan komen tijdens onze ontwikkeling. Het is een ‘bevrijdende’ energie. Vanaf de wortelchakra stijgt deze energie omhoog langs een centraal kanaal in het centrum van ons lichaam.. In het Oosten beoefenen yogi’s volgens de traditie meditatie om zichzelf te zuiveren van emoties om de Kundalini te laten stromen en zo gelukzaligheid te bereiken.
Echter, door het “spirituele ontwaken” in het Westen komt bij veel Westerlingen de Kundalini op gang zonder dat ze het weten en – belangrijker - zonder er op voorbereid te zijn. Kundalini stroomt door de chakra's omhoog. In de kruinchakra verenigt ze de de op- en neergaande energiestromen, vrouwelijke en mannelijke energie, kosmische en aarde-energie, om daar uiteindelijk te zorgen voor een verbonden gevoel, dat gelukzaligheid teweegbrengt. Dit verschijnsel wordt in yogaboeken ook wel de ‘levensfontein’ genoemd. In Oosterse termen heet dit ‘verlichting’. Jezelf ontwikkelen betekent dus dat je met je eigen emoties in kontakt komt om ze vervolgens los te laten. Kundalini als bevrijdende kracht helpt ons daarbij en wordt dan een sterke geneeskrachtige energie. Naarmate we onszelf meer en meer bevrijden wordt het mogelijk ook anderen te helpen bij hun genezing, niet in de laatste plaats omdat de Kundalini dan uitstroomt en anderen in beweging brengt.
De transformerende en bevrijdende Kundalini energie kan gaan stromen door louter alleen bij een ander te zijn bij wie de energie flink stroomt. Dat is de reden dat sommigen op zoek gaan naar een Goeroe, ze voelen hun energie in beweging komen als ze bij de ander in de buurt zijn. Ze zoeken voortdurend de transformatie op. Ook sterke energieplekken in de aarde kunnen onze energie in beweging brengen, een reden voor pelgrims om voettochten te maken via of naar leylijnen in de aarde waar vaak kerken, heilige bronnen en kapelletjes zijn ontstaan. En bijna altijd is het zo dat na zo’n bezoek en aanraking met de energie er emoties worden gevoeld en losgelaten. Men kan dat ervaren als erg ongemakkelijk, maar het ook verwelkomen, want we raken werkelijk iets kwijt waardoor ruimte ontstaat voor iets nieuws.
Omdat de Kundalini bij veel mensen te vroeg gaat stromen (doordat we ons bijvoorbeeld meer en meer bezig houden met veel spirituele zaken zoals Tai-chi, Reiki, yoga, meditatie en healing of door een grote schok, een trauma- of ongeluk of drugs/alcoholmisbruik), beweegt deze energiestroom zich door onze chakra's terwijl we ze nog niet helemaal hebben gezuiverd van alle emotionele ladingen.

Meestal heeft dat ongemak tot gevolg, van tijdelijke aard. Veel gebeurt ook op onbewust niveau. Dan blijkt na enige tijd dat we iets hebben losgelaten, zoals denkbeelden, angstgevoelens e.d. Maar soms ontwikkelen we verschijnselen die varieren van depressiviteit, angstgevoelens en hyperventilatie tot burn-out verschijnselen. Sinds kort wordt in de literatuur ook gesproken over de symptomen van hoog sensitieve personen. Deze personen ervaren veel last van hun eigen emotionele ladingen en ontwikkelen ook wel heldervoelendheid voor de emoties van anderen. Overigens kan dit tijdelijk zijn. En bij de een duurt het een paar maanden, bij de ander een paar jaar. Soms zelfs maar een paar uur. En soms keert het proces terug, maar dan minder heftig. Ik heb wel eens iemand horen verzuchten dat het toch wel jammer was dat haar gevoeligheid was afgenomen....
Wanneer er te veel emotionele ladingen in de chakra's vastzitten als Kundalini gaat stromen kunnen sommige mensen verschijnselen vertonen die veel weg hebben van psychiatrische ziektebeelden als depersonalisatieverschijnselen, derealisatieverschijnselen en hallucinaties: het zien en horen van zaken die er niet zijn. Gelukkig gebeurt dat niet vaak. Maar huisartsen zullen in dat geval medicatie willen voorschrijven volgens bepaalde protocollen omdat ze een zware depressie vermoeden of zelfs een begin van een psychose. Gek genoeg weten veel cliënten zelf vaak heel goed dat ze niet ‘gek’ zijn, en pleiten (meestal vruchteloos) voor een andere behandeling. Ze beleven weliswaar de vervelende verschijnselen op een diep niveau, kunnen er behoorlijk van in de war zijn, maar raken er niet geheel door overspoeld. Omdat er niet genoeg kennis is over de Kundalini wordt hier jammer genoeg niet voldoende aandacht aan besteed. In het beste geval wordt iemand naar een haptonoom gestuurd of een Mensendieck- of Cesartherapeut om iets aan ademhaling en houding te doen. Aan lichte yoga-oefeningen wordt meestal niet gedacht, laat staan aan het werken met de chakra's. Gelukkig vinden steeds meer mensen zelf de niet-reguliere therapeut die zich bezig houdt met aura en chakra-kennis. Maar ook deze therapeuten zouden meer op de hoogte moeten zijn van het Kundaliniproces, zodat ze het makkelijker herkennen.
Als de Kundalini zo sterk stroomt is het aan te bevelen je een tijdje vooral met aardende activiteiten bezig te houden, en te leren de energiestroom te temperen. Artsen en psychiaters wijzen spiritualiteit af in deze situatie, en dat is voor een deel misschien ook beter, maar het is toch wel belangrijk om te begrijpen wat er met je aan de hand is en dat je de baas kunt zijn over je eigen energie.
De Kundalini ruimt in de chakra's, dus ook de hoger gelegen chakra's, rommel op en maakt ruim baan voor ‘heldere’ ervaringen, intuïtieve ontwikkeling en uiteindelijke verlichting. Soms ‘dwingt’ Kundalini je namelijk om aan het werk te gaan met onverwerkte gebeurtenissen. Loslaten en accepteren kunnen je ondersteunen in dit transformatieproces.
Gek genoeg heb ik in mijn praktijk ontdekt, en ook zelf ervaren, dat ervaringen als helder zien/weten etc. en visionaire ervaringen soms op zijn sterkst zijn als de Kundalini ongeleid stroomt, dat wil zeggen met een schok op gang is gekomen, bijvoorbeeld na een trauma of intensieve beoefining van spirituele technieken. Degene om wie het gaat kan dan bijvoorbeeld heel heldere nachten hebben met visioenen of heldere dromen. Tegelijk kan iemand sterke lichamelijke ongemakken gaan ervaren omdat blokkades in de chakra's worden "weggebrand" door Kundalini. Deze ongemakken kunnen bestaan uit overmatige angst, paniekaanvallen, hyperventilatie en onbegrepen heldere ervaringen.

Als deze persoon inzicht in deze energie krijgt, wordt het mogelijk de energie te leiden, te beheren. En de betreffende verschijnselen verdwijnen, of worden beter beheersbaar. Dat kan door zachte energieoefeningen, body- en mind oefeningen, maar ook door assertiviteitstraining en Rationeel Emotieve Training (RET). Overtuigingen die belemmeren worden namelijk ook in de chakra's vastgehouden.
De Kundalini laat zich het best beheren via ademhalingsoefeningen en het zuiveren van de chakra's en de aura. Ook yogaoefeningen waarin de chakra's op een lijn worden gezet via de zogenaamde asana's (rek- en strekoefeningen) kunnen de energie geleiden zodat ze geen te sterke verschijnselen oproept.
Als je hooggevoelig bent, kan het raadzaam zijn eens na te gaan of energiewerk en leren ontspannen en loslaten jou kunnen ondersteunen.