De training Beter omgaan met hooggevoeligheid.

De laatste tijd komen steeds meer boeken uit die gaan over Highly Sensitive Persons, hooggevoeligheid, of ook wel HSP genaamd. De verschijnselen binnen dit scala lijken op burnout, hyperventilatie, overspannenheid. Aron, psychologe, heeft als eerste aangetoond dat er meer aan de hand is. Het lijkt een vlucht te nemen in onze samenleving. Zelf ben ik van mening dat de spirituele ontwikkeling van de mens een aandeel levert aan deze hooggevoeligheid. Mijn mening daarover vindt je in het artikel over Kundalini op deze website.

Deze training van 10 dagdelen geeft allerlei technieken om beter te leren omgaan met je hooggevoeligheid.

Voor wie is deze training bestemd?
Voor mensen die merken dat ze oververmoeid en overprikkeld raken door alles wat op ze afkomt.
Voor hen die klachten hebben ontwikkeld als hyperventilatie en burnout.
Voor mensen die merken dat ze zoveel informatie opnemen dat ze erdoor overspoeld raken en willen leren omgaan hiermee.

Wanneer en waar?
Start elk kwartaal
6 woensdagavonden, en 2 dagen. In De Praktijk in Koedijk. Ook op dinsdagavonden bij voldoende belangstelling. Kijk voor de data in de agenda.

Wat?
Meditatie, ademen, lichaamswerk, RET, NLP, Assertiviteit, intuitieve ontwikkeling, chakrawerk.

Doel van de training?
Beter om kunnen gaan met hooggevoeligheid. Je bewuster worden van je mogelijkheden en kwaliteiten en diepere drijfveren. Je extra kwaliteit leren benutten, want hooggevoeligheid is niet alleen lastig, het kan nieuwe openingen geven in je leven.

Kosten?
200€ voor de totale training, een aanbetaling van 120€ en het restant op een later tijdstip.
Natuurlijk kun je het bedrag ineens overmaken.

Reiki cursisten van De Praktijk ontvangen 20% korting.

Wil je je opgeven of meer informatie? Klik hier contact
Het principe is dat als de groep vol is de training wordt gestart.
Wil je meer lezen? Hieronder vindt je de tekst van de brochure!

We gebruiken in deze training diverse technieken: RET (Rationeel Emotieve Training) waarbij je manier van denken getoetst wordt, NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) waarbij je gestructureerd leert werken aan veranderingen, ademtechnieken, meditatie, persoonlijke ontwikkeling gestoeld op o.a. Jungiaanse psychotherapie, chakrawerk, omdat de chakraís extra zintuigen zijn en er ook voor kunnen zorgen dat we overprikkeld raken, en verschillende stressreductie-technieken. De training is interactief en er wordt uiteraard rekening gehouden met de hooggevoeligheid van de deelnemers!

Je kunt verschillende boeken lezen over het onderwerp: Aron (Hoogsensitieve personen, ISBN 90 6305 100x), Pieter Langedijk (Gevoeligheid, hoe ga je er mee om? ISBN 90 202 0002 x ) en Marian van de Beuken (Hooggevoeligheid als uitdaging, ISBN 90 202 01441). De persoonlijke inzichten van de trainer, Sylvia van Zoeren worden verweven met allerlei veranderingstechnieken en inzichten die je heb gekregen uit bijvoorbeeld de bovengenoemde boeken.
Als ervaringsdeskundige en therapeute heeft ze zich al jaren verdiept in deze materie en ze is veel te weten gekomen over het leren omgaan met hooggevoeligheid. Door zich bijvoorbeeld te verdiepen in de Oosterse zienswijze op de mens als eenheid met de kosmische energie kwam ze erachter dat bedachtzaamheid en meditatie een belangrijke factor kunnen zijn bij het leren omgaan met hooggevoeligheid. Je ervan bewust zijn dat je je kunt verbinden met de kosmische energie bijvoorbeeld en er dus voor kunt zorgen dat je je energie aanvult en zuivert, kan een grote hulp zijn bij het leren omgaan met hooggevoeligheid. Als Reikimaster kan ze anderen hierbij helpen.

Hooggevoelige mensen kunnen bovendien leren eenpuntig te zijn qua concentratie zodat ze prikkels van buitenaf als vanzelf gaan reduceren. Bovendien moeten ze leren keuzes te maken. Als blijkt dat ze in een situatie zijn die voor hun betekent dat ze overprikkeld raken, moeten ze de mogelijkheid hebben de keuze te maken om weg te gaan of iets te veranderen aan de situatie. Assertief kunnen reageren en zonder schuldgevoel aan anderen kenbaar maken wat ze nodig hebben is hun redding.
Als ze bij zichzelf durven blijven, reageren de mensen om hen heen meestal na enige tijd met veel respect. Als hooggevoelige is het belangrijk dat je aan anderen zonder omwegen vertelt wat er aan de hand is, en waarom je de keuze maakt om weg te gaan of bepaalde dingen wel of niet te doen. Als we proberen anderen duidelijk te maken dat hooggevoeligheid geen ziekte is, of zelfs overdrijving, en bij ons standpunt blijven, kunnen we onszelf en anderen helpen. Blijf bij je standpunt en blijf bij je innerlijk weten wat wel en niet goed voor je is. Daarvoor is het wel nodig dat je eerst weet wat je wel/niet wilt, wel kunt/niet kunt, en dat zijn principes die uitgebreid in de cursus aan de orde komen. Ook hoe je met anderen communiceert.
Houden van jezelf, met je hooggevoeligheid, vanuit de acceptatie van je hooggevoeligheid leven en jezelf van daaruit ontwikkelen is dan een logisch gevolg.

Hoe ziet de training Hooggevoeligheid eruit?
We zijn tien dagdelen bij elkaar. Zes woensdagavonden van 2 tot 2,5 uur en twee hele dagen aan het eind van de training (als je elkaar al beter kent).
De groep is niet groter dan zeven personen. Zeven personen in de groep is overzichtelijk voor een hooggevoelig persoon. Zodra de groep groter wordt wordt het moeilijker om helder en aanwezig te blijven tijdens de training. Maar ook met minder personen kan de training worden gegeven. Het minimum is vijf.

We starten de training met de acceptatie van je hooggevoeligheid. Wie ben je nu? Wat wil je gaan voelen? Hoe kun je dat bereiken?
Gedurende de training zul je in gedachten alles in het licht van je hooggevoeligheid zien en ervaren en dat is goed. Zo accepteer je jezelf in deze hoedanigheid, en maak je voor jezelf een werkelijke verbinding met je hooggevoeligheid. Je zult een tijdlang dus heel erg bewust met je hooggevoeligheid bezig zijn en dat kan voor anderen lastig zijn. Door ze uit te leggen hoe en wat, en waarom het zo belangrijk is voor je, zul je kunnen blijven vertrouwen op het proces. Dat geldt ook voor de anderen. Ook hieraan besteden we aandacht. Hoe communiceer je met anderen over wat je ervaart? Hoe krijg je wat je nodig hebt? Hoe kun je anderen duidelijk maken wat je wilt/niet wilt, wat je nodig hebt en daarbij succes boeken?

We zullen ook ruimschoots aandacht besteden aan het herstellen van je vertrouwen in je lichaam en je geest. Hoe komt het eigenlijk dat ik me zo voel? Wat kan ik doen om mijn lichaam te verzorgen en te koesteren zodat het rustig wordt? Hoe kan ik mijn gedachten veranderen om mijzelf te helpen in dit proces? Want als je in een negatieve denkspiraal zit, vaak ook gevoed door de reacties van buitenaf, is het moeilijk om de inzichten uit de boeken en de training te integreren in je leven.

Meditatie en energiewerk en energetische bescherming komen verder veelvuldig aan de orde. Het is belangrijk dat je bedachtzaam wordt en rustig van binnen. Dan kun je beter keuzes maken en bij jezelf blijven. Hooggevoeligheid wordt ook sterker als je mediteert en je terugtrekt. Ga maar na, als je een paar weken in de natuur bent gebleven en ineens terugkeert naar het volle leven, hoe overprikkeld je dan kunt zijn. Je leert dus tegelijkertijd tijdens kontakten met anderen of in drukke en hectische situaties jezelf energetisch te beschermen.

Mijn visie is dat steeds meer mensen hooggevoelig raken door het spirituele ontwaken in het Westen momenteel. We mediteren, doen aan Reiki, Tai chi, yoga etc. De chakra's worden geopend door deze methodes en aangezien dit extra zintuigen zijn in ons systeem, is er meer reden voor ons om overprikkeld te raken. Via de chakra's vangen we alle prikkels ongefilterd op. Voor sommige hooggevoelige mensen is het soms beter om tijdelijk af te zien van dit soort activiteiten. Chakrawerk is ook een middel om met je hooggevoeligheid om te gaan omdat je je chakra's leert kennen en afschermen en zuiveren.

Heb je belangstelling voor deze training? Het principe is dat als er genoeg mensen zijn er een datum wordt genomen als start. In de agenda vind je de streefdata.

Alle trainingen (behalve de Reiki cursussen) kosten 20€ per avond/dagdeel, inclusief koffie/thee en werkboekje.

De kosten van deze training kunnen eventueel in gedeeltes worden voldaan.

 

 

Home
Welkom
Hypnotherapie
Reiki
NLP
RET
Kinderen
Hyperventilatie
Hooggevoeligheid
Depressiviteit
Cursussen en Workshops
Tips en Tools
Column
Agenda
Contact