Meer lezen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energy Switch
Workshops
VOF de liefde

Hooggevoeligheid
Energetische bescherming
Vier stappen om jezelf te beschermen
Geschiedenis
Stress


Hooggevoeligheid

Het begrip hooggevoeligheid of hoog sensitiviteit krijgt een brede belangstelling, variërend van scepsis tot herkenning. Aron, Amerikaans psychologe, heeft als eerste aangetoond dat 20 % van de mensen gevoeliger is dan gemiddeld. Het begrip leidt soms tot felle discussies en sommigen spreken zelfs van een hype. Zelf ben ik van mening dat de spirituele ontwikkeling van de mens een aandeel levert aan de toename van hooggevoeligheid, en ook dat de herkenning en erkenning een grote rol speelt. Veel mensen hebben jaren klachten gehad en kunnen beter omgaan met hun klachten nadat ze hun gevoeligheid herkenden en accepteerden.

Communiceerden we voorheen alleen verbaal en non-verbaal met elkaar, nu voegen we een extra dimensie toe aan onze communicatie: de energetische communicatie. We zenden altijd uit naar anderen. Tegelijkertijd zijn we ook altijd ontvanger van subtiele signalen van anderen. Signalen die we soms niet benoemen, omdat we ze bijvoorbeeld niet erkennen als van de ander en er vervolgens van uit gaan dat het onze eigen signalen zijn.

De samenleving verkeert in de fase van het informatietijdperk en de individualisatie. ‘Zintuiglijke’ en gevoelige personen hebben het wel eens moeilijk hierdoor. De beeldcultuur maakt het voor gevoelige kinderen bijvoorbeeld steeds moeilijker in een talige samenleving. Omdat er steeds meer prikkels zijn is de kans op overprikkeling zeer groot bij hoog gevoelige personen. En ze vinden de samenleving vaak hard. De resultaatgerichtheid, het altijd maar doelen nastreven en de competitie tussen mensen (status) maken dat ze zich niet echt thuis voelen. Hun rol als gevoelsmens zal zich echter steeds meer gaan afbakenen de komende tijd: we gaan immers van het IK-tijdperk naar het WIJ-tijdperk en gevoelsmensen zullen de mede-adviseurs van dit komende tijdperk worden. Mits ze balans in zichzelf vinden en een standpunt over zichzelf innemen zodat ze hun plek echt gaan innemen!

Wat is dat nou: hooggevoeligheid?

Hooggevoelige mensen zijn dus gevoeliger dan de gemiddelde ander. Hun kwaliteit is dat hun zintuigelijke en buitenzintuigelijke waarneming sterker is dan die van anderen. Iedereen heeft een bepaalde gevoeligheid, maar 'Highly Sensitive Persons' (HSP's) kunnen makkelijker problemen ervaren in hun dagelijks leven en hun kontakten omdat ze gevoeliger zijn voor zintuiglijke prikkels en overprikkeling.

Ze ervaren makkelijk subtiele veranderingen in sfeer, energie, temperatuur, geur, geluid of licht. Ze kunnen meestal niet tegen drukte, harde (valse) muziek, fel licht, extreme kou of hitte en grote menigten. Ze trekken zich vaak terug en voelen zich het fijnst in hun eigen omgeving, omringd door hun eigen sfeer/energie.

Hoogggevoelige mensen voelen emoties van anderen bijna moeiteloos aan. Ze zijn een kei in het zichzelf afstemmen op anderen. Boosheid, ziekte bij de ander, een slecht humeur, weerstand, een slechte sfeer worden door HSP's meestal feilloos geregistreerd. Dat gebeurt op bewust, maar meestal op onbewust niveau. Deze registratie heeft vaak veel invloed op hun evenwicht.

Ze hebben dan ook meer herstelmomenten nodig.

Hooggevoelige personen voelen zich nogal eens afhankelijk van anderen als het gaat om hun emotionele conditie. Ze voelen zich goed als de ander zich goed voelt. Voelt de ander zich niet goed dan geldt dat meestal ook voor hen. Ze proberen daarom vaak zoveel mogelijk harmonie te ervaren met hun omgeving. Vaak zijn ze voortdurend bezig het anderen naar de zin te maken. Daarbij kunnen ze veel van zichzelf vergen door hun grenzen te overschrijden of niet assertief te zijn.

Ze reageren vanuit hun rechterhersenhelft op de wereld. Daar zetelen o.a. het gevoel, het creatieve vermogen, het vermogen tot verbeelding/fantasie/dromen en intuitief waarnemen. Men noemt deze kant wel eens het rechtstreekse kanaal naar het universum, omdat je een totaal overzicht kunt hebben via deze kant. Ze zijn vaak beelddenker en sterk visueel ingesteld. Omdat ze vanuit hun sterk ontwikkelde gevoel reageren kan makkelijker stress optreden. Ze hebben natuurlijk allerlei manieren ontwikkeld om met stress om te gaan, en zijn vaak in hun hoofd gaan zitten.

Hun autonome zenuwstelsel wordt namelijk veel getriggerd. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze voortdurend in de vecht- en vluchthouding zijn. Hun lijf kan reageren met stress en vermoeidheid. Ze zetten makkelijk hun emoties vast. Ze gaan veel nadenken over wat ze hebben beleefd.

In hun aura houden ze vaak trillingen vast die ze tegen zijn gekomen op het werk, in de stad, tijdens een visite etc. Daardoor zijn ze vaker dan gemiddeld uit balans. De energie stroomt niet voldoende, dus stromen emoties niet makkelijk weg.

Het is dus belangrijk voor HSP's om verschillende methodes te leren om stress te voorkomen of te reduceren. Dat kan varieren van assertief gedrag aanleren, zichzelf begrenzen, veel prikkels terugbrengen naar weinig, tot je leren ontspannen en meditatie. Ook kunnen ze een nieuwe strategie om zichzelf te beschermen aanleren door zichzelf kritische vragen te stellen: klopt het wat ik nu voel? Helpt het me? Maakt het me rustig dat ik dit denk?

Het belangrijkst is dat ze zich bewuster worden van wat er gebeurt, dan krijgen ze meer begrip en keuzemogelijkheden. Ze zullen dan meer mogelijkheden hebben om te herkennen wat van hen is of van de ander.

Acceptatie van hun gevoeligheid helpt. Ze houden dan meer rekening met zichzelf.

HSP's kunnen zichzelf ook wel eens makkelijk wegcijferen of zich heel verantwoordelijk voelen voor het verloop van een gebeurtenis of anderen. Dit kan zo sterk zijn dat ze een controlerende partner zijn voor anderen. Ze kunnen dan boemoeizuchtig lijken. Ze zijn meestal sterk in hun aanpassingsvermogen, zachtaardig en liefhebbend.

Maar soms ook zo overprikkeld dat ze woedend kunnen zijn, of heel defensief gedrag kunnen laten zien.

 

Veel gehoord is dat ze zich al sinds hun jeugd een buitenbeetje voelen. Vaak werden ze gepest omdat ze anders waren in de ogen van andere kinderen. Maar ook volwassen HSP's kunnen geconfronteerd worden met pestgedrag van anderen om die reden!

Ze voelen vaak dat iets niet klopt, maar kunnen dat dan niet verklaren. Als ze hun reactie baseren op aannames kunnen er problemen ontstaan.

Ze kunnen ook een schuldgevoel ontwikkelen, omdat ze zulke hoge eisen aan zichzelf en/of anderen stellen. Ook kan schaamte hen blokkeren: ze vinden hun eigen emoties en gevoelens niet altijd aanvaardbaar en normaal. Ze kunnen als strategie om zichzelf te beschermen ook afstandelijk worden.

Zichzelf begrenzen is vaak moeilijk, ze identificeren zich namelijk makkelijk met anderen (het kameleon-effect).

Ze kunnen zich moe en leeggezogen voelen. Het feit dat ze niet worden geaccepteerd in hun gevoeligheid kan ze ook eenzaam en verdrietig maken. Ook vanuit de reguliere gezondheidszorg (huisartsen/psychologen) is nog niet altijd sprake van kennis over en acceptatie van hoog gevoeligheid, waardoor ze vaak het gevoel hebben alles alleen te moeten oplossen, of te lang met klachten rondlopen.

De term hooggevoeligheid is geen diagnose en mag dat ook nooit worden, maar kan wel helpen om jezelf te transformeren en je gevoeligheid te accepteren. Zo krijg je meer keuzemogelijkheden en komt er meer beweging in je bestaan.