Depressiviteit

In De Praktijk kun je terecht als je depressieve klachten hebt.
Wat kunnen we doen als je komt met deze klacht?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder bespreken we oorzaken en achtergronden van depressieve klachten.

In 2002 werden in totaal 5 miljoen recepten voor antidepressiva uitgeschreven door artsen. Een verdubbeling van vijf jaar daarvoor.
(bron: Carp, maart 2004)

Volgens onze opvatting zijn hiervoor diverse redenenen: steeds meer mensen worden gevoeliger voor steeds meer prikkels in de samenleving. We moeten van alles; carriere maken, kinderen opvoeden, een of meerdere succesvolle relaties onderhouden, studeren, een zinvolle invulling van ons bestaan vinden, onszelf blijven ontwikkelen, onze sportieve prestaties onderhouden, een mooi en slank lichaam hebben, en vaak ook een fulltime job er op na houden. Je wordt al moe als je dit leest..... Het is een maatschappij van Winnaars, en als je niet bij de Winnaars hoort, hoor je er niet bij. We hollen en hollen maar door, voelen niet wat we voelen (we snijden ons van onze gevoelens af) want als we voelen wat we voelen op dit moment worden we afgeleid van wat we allemaal moeten en dat kan niet, want dan voldoen we niet aan de maatstaf (die we onszelf overigens opleggen..)

Alles lijkt maakbaar in deze samenleving, ook geluk en succes.
Gezonde emoties als verdriet, boosheid, teleurstelling, bezorgdheid, ze horen niet onder het kopje geluk en succes en worden weggemoffeld.

Re-organisaties in bedrijven geven ook veel ongezonde emoties. Er wordt door werkgevers nog maar weinig meegeveerd, we worden erg op onszelf teruggeworpen.De overheid trekt zich steeds meer terug en we moeten steeds zelfstandiger worden. Op zich is het een logische stap in onze evolutie, maar we krijgen nauwelijks de tijd te wennen en onszelf in te stellen op nieuwe wegen. De veranderingen volgen elkaar in snel tempo op en soms is het niet bij te benen.
Ook zijn er teveel keuzemogelijheden en kunnen we gaan twijfelen. Piekeren omdat we niet kunnen besluiten welke studie we willen doen, of we wel of niet kinderen willen, die wereldreis nog moeten maken, op die baan moeten solliciteren etc. Ons perfectionisme kan ons parten spelen, we voelen ons vaak niet happy met onze prestaties. Hadden we niet beter gekund?
Los van de programma's die we meenemen vanuit onze jeugd, zijn er dus talloze redenen om wel eens depressieve gevoelens te ervaren.

Externe factoren kunnen dus een reden zijn, maar er zijn ook depressies die een gevolg zijn van erfelijke factoren of een reactie zijn op verlies, bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare, verlies van werk, gezondheid of een relatie.
Je kunt ook depressieve gevoelens ervaren aan het eind of begin van een nieuw seizoen, of omdat je vlak voor een verandering zit.

Meestal is het voldoende om eens te praten met een vriend of collega. Als anderen je gevoelens erkennen kan dat helpen om over verlies heen te komen. In geval van burnout, hooggevoeligheid, rouw etc. kun je professionele ondersteuning zoeken.

Hoe depressief je bent vertaalt zich naar een aantal factoren:

Als:
Je nergens meer plezier aan kunt beleven
Je interesse verliest, energie verliest
Je je s'morgens slechter voelt dan s'avonds (je ziet tegen de dag op)
Je tenminste twee uur eerder wakker wordt dan gewoonlijk
Je gebrek hebt aan eetlust en gewichtsverlies ervaart of juist andersom
Je je traag voelt (apathie) of juist geagiteerd
Je je overmatig schuldig voelt, of je je waardeloos voelt
Je terugkerende gedachten hebt aan de dood als verlossing

Voor de meesten geldt dat een depressie zich eenmalig voordoet. Soms keren depressieve periodes echter terug. Heel soms wordt een depressie chronisch.

Een veel voorkomende vorm van depressie is de dysthyme stoornis.
Dit is een vorm waarbij periodes van gevoelloosheid en sombere gedachten zich afwisselen met periodes (van ongeveer twee maanden) waarin men zich prima voelt. Men spreekt van een dergelijke stoornis als deze minstens twee jaar duurt.
Vitale kenmerken van deze depressie zijn:
weinig eetlust of teveel willen eten
vermoeidheid, verlies van energie
slaapstoornissen (moeite met inslapen of doorslapen, te vroeg wakker worden)
concentratieverlies, besluiteloosheid
geen/weinig zelfwaardering
hulpeloosheid

Soms liggen hieraan oorzaken ten grondslag die onder het kopje psychosociale factoren vallen: bijvoorbeeld als je als kind weinig compimenten hebt gekregen, of op vroege leeftijd een van de ouders verloor, of te veel hevige teleurstellingen hebt meegemaakt, of slachtoffer was van geweld.
In De Praktijk is dat dan het uitgangspunt van de sessies: verwerking en ik-versterking.

Depressiviteit kan ook ontstaan omdat er lichamelijk iets niet in orde is:
Suikerziekte, of hypoglykemie,
Stoornissen van de schildklier,
Stoornissen van de overdracht van serontonine in de hersenen,
Maar ook een verwaarloosde griep kan depressieve gevoelens opleveren, of de ziekte hepatitis, kanker of aids.
Het (tijdelijke) verlies van je gezondheid kan depressieve gevoelens geven.
Tevens kan een gebrek aan bepaalde stoffen (vitamine B6, B12 of C) deze gevoelens geven of gebrek aan mineralen (zink en ijzer).
Soms kun je je depressief voelen als je bepaalde medicijnen slikt, de depressie is dan een bijwerking.

 

Home
Welkom
Hypnotherapie
Reiki
NLP
RET
Kinderen
Hyperventilatie
Hooggevoeligheid
Depressiviteit
Cursussen en Workshops
Tips en Tools
Column
Agenda
Contact
Uitsluiten dat er sprake is van bijverschijnselen van medicatie,
Nagaan of er sprake is van een lichamelijke stoornis (via de huisarts), of er sprake is van een reactie op een trauma,
Het leren hanteren van externe prikkels d.m.v. RET
het maken van afspraken over lichaamsbeweging (wandelen, fietsen, sporten),
Het aanleren van assertief gedrag,
Het versterken van je zelfbeeld en je zelfvertrouwen,
Het leren aanvaarden van je emoties en het ombuigen van ongezonde emoties naar gezonde (depressie wordt dan verdriet dat gevoeld mag worden),
Het benoemen van resultaten, van dingen die wel lukken en worden gedaan,
Het bijhouden van een dagboekje,
Het leren jezelf energetisch te beschermen en je energie leren beheren,
Het leren je te ontspannen